शिक्षक सेवा आयोगको जरुरी सूचना

  |   प्रकाशित :

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रमा कुनै विवरण फरक परेमा सच्याउन सकिने जनाएको छ ।

आयोगले एक सूचना निकाल्दै उम्मेदवारहरुको प्रवेश पत्रमा विज्ञापन नम्बर, तह, बिषय लगाएका विवरण फरक परेमा ३ दिन भित्र सच्याउनका लागी निवेदन दिन सकिने जनाएको छ । थप जानकारीका लागी यो सूचना हेर्नुहोसः

 

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech